logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula

news

presstoexit / news (Page 6)

6th International symposium CURATING EXCHANGE

The 6th International Symposium Curating Exchange  | Spaces, Functions, Fictions and Other Commons | organized by press to exit project space | 10 – 21 May 2017, Museum of Contemporary Art – Skopje, GEM Club and Social center Dunja, Skopje

1st segment of the program: Function and Design of Social Spaces

Curating Exchange is an annual symposium addressing local and regional need for an insightful and qualitative exchange of experience and knowledge in theoretical and artistic research, curatorial practice and education. The sixth edition of the symposium “Spaces, Functions, Fictions and Other Commons” will be divided into two major segments. 

The first segment of the program: Function and Design of Social Spaces (May 2017) welcomes Ludwig Kittinger, Ana de Almeida and Phelim McConigly artists and founders of <dienstag abend> art collective from Vienna, Austria; Mauro Gil-Fournier, architect and co-founder of SIC | VIC Studio, from Madrid, Spain; Sebastian Cichocki chief curator of the Museum of Modern Art in Warsaw, Poland; as well as Klelija Zivkovic, a social designer and Dorotej Neshovski, an interdisciplinary artist, both from Skopje, Macedonia. 

The invited guests will contribute in a variety of discursive presentations and projects that question changing ideas about the social and cultural dimension of the ever-evolving interdisciplinary notions between art, architecture, and theory; the role and the position of the curator as a critical instigator and educator in the processes of content-negotiation; the different perceptions about the socio-political role of public space and the idea of commons; and creativity in relation to urban space where power relations are subjected to scrutiny. 

6ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ

6ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Простори, функции, фикции и други заеднички именители организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 10 – 21 мај, 2017, Музеј на современата уметност- Скопје, Клуб ГЕМ и Социјален центар Дуња, Скопје

Прв дел од симпозиумот: Функција и дизајн на социјалните простори

Кураторски размени е годишен симпозиум кој ја третира локалната и регионална потреба од квалитативна размена на знаење и искуства кои се однесуваат на теоретски и уметнички истражувања, кураторски практики и едукација. „Кураторски размени 6“ ќе се обиде да соедини различни истражувања, гледишта и позиции на повеќе автори (архитекти, културни теоретичари, уметници и куратори) во чиј фокус на интерес се различни начини на критичко промислување за релацијата меѓу современата уметност и општеството.

Програмата на шестото по ред издание на симпозиумот насловен „Простори, функции, фикции и други заеднички именители“ ги претставува Лудвиг Китингер (Ludwig Kittinger), Ана де Алмеида (Ana de Almeida) и Фелим Меконигли (Phelim McConigly) уметници и основачи на уметничкиот колектив <dienstag abend> од Виена, Aвстрија; Мауро Гил-Фурние (Mauro GilFournier), архитект и ко-основач на архитектонското студио SIC | VIC, од Мадрид, Шпанија; Себастијан Цихочки (Sebastian Cichocki) водечки куратор на Музејот на модерна уметност во Варшава, Полска; како и младите уметници Клелија Живковиќ, социјален дизајнер од Скопје, Македонија и Доротеј Нешовски, мултидисциплинарен уметник од Скопје. 

Поканетите гости ќе приложат различни дискурзивни презентации и проекти кои ги преиспитуваат различните идеи за поврзаноста помеѓу уметноста, архитектурата и теоријата; улогата и позицијата на авторот како критички поттикнувач и едукатор во процесите на создавање на одредена содржина; различните перцепции за социо-политичката функција на јавниот простор и идејата за заедништво; прашања за кураторски стратегии и тактики кои развиваат форми на непредвидливa креативност во однос на просторот во кој постои потенцијал за манипулирање со односите на моќ, политиката и популарната култура во градот. 

Отворен повик | Summer School as a School 2017

Отворен повик и презентација | Summer School as School Stacion организирано од Stacion center for contemporary art  од Приштина | Музеј на современа уметност – Скопје |  11-ти април, 2017

Презентација и повик за пријава: Летната школа како школа: искуство на интердисциплинарна образовна програма во Приштина (Косово).
 
Проектниот простор Прес ту егзит со задоволство информира дека Stacion – Центарот за современа уметност од Приштина го објави отворениот повик за учество на летната школа Summer School as a School (SSAS) за 2017 година.
 
Summer School as a School (SSAS) е уметничка и образовна платформа иницирана и имплементирана од Stacion – Центарот за современа уметност во Приштина во соработка со партнери од Љубљана, Њујорк, Белград, Виена, Осло, Скопје и Сараево.
 
Програмата на школата ќе се одржува во периодот од 10-ти до 24-ти јули, 2017 година.   
Крајниот рок за пријавување на истата е 30 април 2017
Резултатите ќе бидат објавени најдоцна од 5-ти мај, 2017 година.
 
Организаторот Stacion – Центарот за современа уметност, во соработка со Проектниот простор Прес ту егзит од Скопје како партнерска организација од основањето на проектот, овозможува финансирање на учество на школата за неколку македонски кандидати.
 
Оттука, ги повикуваме заинтересираните студенти и публика да присуствуваат на презентација на проектот на 11-ти април (вторник) во Музејот на Современа уметност во Скопје со почеток во 15.00 часот каде иницијаторот и организаторот на проектот Алберт Хета ќе го претстави проектот на летната школа, овогодинешната програма и можностите за учество и соработка.  При претставувањето ќе бидат вклучени и Јане Чаловски, основач на партнерската организација Проектен простор Прес ту Егзит, Бујар Хоџа, професор и предавач на школата во 2016. и Наташа Неделкова, минатогодишен учесник во школата која ќе го сподели своето искуство од присуство на истата.
 

Open Call | Summer School as a School 2017

Open Call | Summer School as a School organized by Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina | Museum of Contemporary art Skopje  11.04.2017

Presentation and call for application: Summer School as a school: experience of an interdisciplinary educational program in Pristina (Kosovo)

press to exit project space gladly informs that Stacion – Center for Contemporary Art in Prishtina announced the open call for participation in Summer School as a School (SSAS) for 2017.
 
Summer School as School is an art and schooling platform, initiated and implemented in Prishtina by Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina together with the partner institutions from Ljubljana, New York, Belgrade, Vienna, Oslo, Skopje and Sarajevo.
 
The application deadline is April 30, 2017. The results will be announced no later than May 5, 2017. The program is held July 10–24, 2017.
 
Stacion – Center for Contemporary Art as the organizer, in collaboration with press to exit project space in Skopje as partner organization from Skopje, will granted scholarships for participation for Macedonian candidates.
 
Therefore, we invite interested students and the public on 11 April (Tuesday) at the Museum of Contemporary Art in Skopje at 15.00 to attend the project presentation where the initiator and organizer of the project Albert Heta will present this year’s program of Summer School as School and the opportunities for participation and collaboration.  His presentation will be followed by the discussion with Yane Calovski, co-founder of the partner organization press to exit project space, Bujar Hohxa, professor and lecturer at Summer School as School for 2016., and Natasha Nedelkova, the last year participant in the project Summer School as School who will share her experiences with the audience.

Yane Calovski – Studio Grant Holder

External activities |  Yane Calovski | Studio Grant Holder| Iaspis |  Stockholm 1 January - 31 March 2018 Yane Calovski is a Studio Grand Holder at Iaspis in Stockolm for the period from 1 Januari – 31 March 2018. Iaspis is the Swedish Arts Grants Committee's international programme for Visual and Applied Artists. Its mission is to work with internationalisation in various ways with the aim of increasing and developing contacts between Swedish artists and international institutions, fellow artists, the general public...

Студено од Балканот

Надворешни активности | Христина Иваноска и Јане Чаловски | Изложба Студено од Балканот | Курирана од Alenka Gegorič и Ali Akay | Pera Museum, Истанбул, 9-ти ноември, 2016
 
На 9-ти ноември во Пера музејот во Истанбул, ќе биде отворена изложбата Cold Front from the Balkans каде ќе бидат претставени и уметниците Јане Чаловски и Христина Иваноска. По повеќе од десет години, изложбата Cold Front from the Balkans е уште еден обид да се направи преглед на уметноста од Балканот. Насловот на изложбата потекнува од една изрека која некогаш била користена за да се предвиди доаѓањето на зимата во Истанбул од студените ветрови од балканските планини како предвесник на доаѓањето на новата сезона. Исто така, насловот упатува и на турбулентните политички и социјални настани во Балканскиот Полуостров, што доведе до големи историски и политички промени, вклучувајќи ги и војните, а изреката стана фраза најава за (социјални) промени. Куратори на изложбата, која ќе биде отворена на 9-ти ноември во Пера Музејот се Alenka Gegorič, уметнички директор и кустос во Уметничката галерија на Љубљана и Tobačna 001 CC и Ali Akay, кој е куратор и академик.

Cold Front from the Balkans

External activity | Hristina Ivanoskа & Yane Calovski | Exhibition Cold Front from the Balkans | Curated by Alenka Gegorič & Ali Akay | Pera Museum, Istanbul, November 9th, 2016
 
After more than ten years, the exhibition Cold Front from the Balkans is another effort at staging a review of art from the Balkan region. The title of the exhibition originates from a saying that was once used to forecast the arrival of winter in Istanbul since the cold winds from the Balkan Mountains are the first harbinger that the new season is coming. Subsequently, due to the turbulent political and social events in the Balkan peninsula, which led to historical and political changes of great proportion, including wars, this saying became a phrase announcing the occurrence of (social) change. The exhibition will feature artists from ten Balkan countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, Croatia, Kosovo, Macedonia, Romania, Slovenia, and Serbia. 

Performance no. 4 (The Interrogation)

External activity | Hristina Ivanoska’s Document Missing: Performance no. 4 (The Interrogation)| PhD in Practice – DG 12 – Schillerplatz 3 – Academy of Fine Art Vienna | November 2nd, 2016 at 6pm

This is the forth in the series of performances that Hristina Ivanoska is conceptualizing, writing and executing as part of her PhD artistic research titled “Document Missing: The intricate sense of truth in oral histories”.

Her research interest and artistic practice are entangled around the issues of suppression, control and construction of collective memory in regard to women’ resistance strategies and politics. As the only protagonist in her performances Hristina Ivanoska becomes a flexible and porous entity, a medium through which different identities can be brought back to life. Through her texts and actions she creates situations that ‘were and were not’ and are based on documents and oral interpretations that are fluctuating through time and space.

Public lecture and talk with Elke Krasny: “Involved: Urban Curatorial Practice”

Public lecture and talk with Elke Krasny: “Involved: Urban Curatorial Practice” | The 5th International Symposium Curating Exchange  | The Institutional as Public | organized by press to exit project space | 30 September – 1 October, 2016GEM Club and Social center Dunja, Skopje,19.00 – 21.00 h. 

“What does it mean to become involved? Against the backdrop of the histories and theories of urban interventions, temporary experimental architectures, socially engaged art practices, and critical spatial practices, I introduce here the idea of involvement. Urban curating is necessarily involved. Involvement means both sharing and being entangled. What are the implications and the complications of such sharing and such entanglements, in short such involvement? Urban curating is involved in the material, social, cultural, political, and economic urban conditions. Urban curating is part of urban transformation dynamics. Therefore, urban curating is implicated in and complicated by the real world conditions of globalized neoliberalism, postcoloniality, international migration, accelerating uneven development, and urban crises. Involved practice therefore requires critical research, materialist analysis, and transversal collaboration. Involved practice relies on many different situated urban knowledge, in plural. This lecture is based on examples from my own curatorial practice such as Mapping the Everyday.Neighbourhood Claims for the Future and Hands-On Urbanism. The Right to Green.” 

Отворено предавање и разговор со Елке Красни: “Involved: Urban Curatorial Practice”

Отворено предавање и разговор со Елке Красни: “Involved: Urban Curatorial Practice” | 5ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Институционалното како јавно организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 30 септември и 1 октомври, 2016Клуб ГЕМ и Социјален центар Дуња, Скопје19.00 – 21.00 

„Што значи да се биде инволвиран? Наспроти позадината на историите и теориите за урбаните интервенции, привремено експерименталната архитектура, социјално ангажирани уметнички практики, како и критички просторни практики, Елке Красни дава вовед во концептот за инволвираност. Урбаното курирање е нужно инволвирано. Инволвирањето значи и споделување и вплеткување. Кои се импликациите и компликациите од ваквото споделување и вплеткување, односто инволвираност? Урбаното курирање е инволвирано во материјалните, социјалните, културните, политичките и економските урбани состојби. Урбаното курирање е дел од динамиката на урбана трансформација. Затоа, урбаното курирање е вмешано во, и воедно искомплицирано од состојбите во реалниот свет, во услови на глобализиран неолиберализам, постколонијализам, меѓународна миграција, нееднаков развој, и урбани кризи. Инволвираната практика, оттука, условува критичко истражување, материјалистичка анализа, трансверзална соработка. Инволвираната практика се базира врз повеќе различни распределени урбани сознанија, во мноштво. Предавањето се базира врз примери од нејзините кураторски практики, како Mapping the Everyday.Neighbourhood Claims for the Future и Hands-On Urbanism. The Right to Green.“ 

Раскажувајќи го Скопје. Скопје 2014: Хегемониски и спекулативни наративи

Аудио тура: „Раскажувајќи го Скопје. Скопје 2014: Хегемониски и спекулативни наративи“, уметнички дел од докторска дисертација на Ивана Сиџимовска | 5ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Институционалното како јавно организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 30 септември, 2016плато пред Музеј на град Скопје

Уметничкиот дел од докторското истражување на Сиџимовска е поврзан со неолиберални симболични урбани реконструкции, со фокус на преобразбата на градот Скопје односно ефектите на урбаното обновување врз јавниот простор. Создадена на основ на граѓаните и нивните субјективни приказни, замислени ситуации и искуства на урбаното, кои ги споделиле при прошетка со авторката, се создава шпекулативен наратив на градот, во кој се проектираат идеи за повторна проценка, преформулирање и поинакво толкување на реконструкцијата. Во комбинација со повеќе сонични опсервации, снимани на бинаурален начин, оригиналните интервјуа со граѓаните се процесираат, преведуваат и развиваат во форма на интерактивна сонична прошетка. 

Бројот на присутни на турата е ограничен, а заинтересираните за настанот своето присуство во еден од посочените термини ќе можат да го потврдат на: presstoexit@gmail.com

Recounting Skopje. Skopje 2014: Hegemonic and Speculative Narratives

Audio-tour: “Recounting Skopje. Skopje 2014: Hegemonic and Speculative Narratives”, artistic part of the PhD Project by Ivana Sidzimovska | The 5th International Symposium Curating Exchange  | The Institutional as Public | organized by press to exit project space | 30 September, 2016, Starting point: the plateau in front of the Museum of City of Skopje

Sidzimovska’s artistic-based PhD research is related to neoliberal symbolic urban reconstructions with focus on the urban renewal of Skopje and the effects the reconstruction has on the public space in the city. Informed by subjective citizen’s stories, imaginaries and experiences of the urban, and these elicited while walking, a speculative narrative of the city is created, in which to project ideas for reevaluating, reframing and reinterpreting the reconstruction. Combined with various sonic observations, recorded in a binaural manner, the original interviews with citizens are processed, translated and reenacted in the form of an interactive sonic walk. 

The number of participants is limited, so please confirm your attendance at: presstoexit@gmail.com

Presentation by Beti Žerovc: When Attitudes Become the Norm

Presentation by Beti Žerovc: “When Attitudes Become the Norm: the contemporary curator and institutional art”  | The 5th International Symposium Curating Exchange  | The Institutional as Public | organized by press to exit project space | 22 23 September, 2016, GEM Club, Skopje, 19.00 – 21.00 h. 

The book “When Attitudes Become the Norm” (published by Archive Books and Igor Zabel Association for Culture and Theory, 2016) is a collection of essays and interviews by art historian and theorist Beti Žerovc on the topic of curatorship in contemporary art. Žerovc examines curatorship in its broader social, political and economic contexts, as well as in relation to the profound changes that have taken place in the art field over the last century. She analyses the curator as a figure who appears, evolves, and participates in the institutionalisation of contemporary art and argues that with the curator institutional art – art designed to fit the art institution’s space and needs – achieves its fullest expression. 

Презентација на Бети Жеровц: When Attitudes Become the Norm

Презентација на Бети Жеровц: “When Attitudes Become the Norm: the contemporary curator and institutional art | 5ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Институционалното како јавно организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 22 и 23 септември, 2016, Клуб ГЕМ, Скопје, 19.00 – 21.00 ч.

Книгата When Attitudes Become the Norm (издадена од Archive Books и Igor Zabel Association for Culture and Theory, 2016) е збирка на есеи и интервјуа од историчарката на уметноста и теоретичарка Бети Жеровц која се осврнува на куратоските практики во современата уметност. Жеровц ги испитува кураторските практики во однос на поширокиот социјален, политички и економски контекст, како и во релација со силните промени кои се случија во полето на уметноста во минатиот век. Таа кураторот го анализира како личност која се појавува, се развива, и учествува во институционализирањето на современата уметност и констатира дека со неговата појава институционална уметност – уметноста дизајнирана со намера да одговара на просторот и потребите на институцијата – достигнува целосен израз.

КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ 5: Институционалното како јавно

5ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Институционалното како јавно организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 22 септември – 01 октомври, 2016

Кураторски размени е годишен симпозиум кој ја третира локалната и регионална потреба од квалитативна размена на знаење и искуства кои се однесуваат на теоретски и уметнички истражувања, кураторски практики и едукација. Петтото по ред издание на симпозиумот насловен „Институционалното како јавно“ ги претставува словенечката историчарка и теоретичарка на уметност Бети Жеровц, австриската кураторка, културна теоретичарка, урбана истражувачка и писателка Елке Красни, и македонската уметничка и урбана истражувачка од Берлин Ивана Сиџимовска, кои ќе приложат различни дискурзивни презентации и проекти преиспитувајќи до кој степен институциите, јавноста и уметничката практика коренспондираат со развојните концептоти за критичко курирање. Улогата и се по забележителното влијание на кураторот во контекст на културната продукција воопшто, како и условеноста на неговото делување во и вон институционалните рамки, ќе бидат подложени на критичко размислување и анализа со секоја презентација и работна сесија. На тој начин симпозиумот ќе се обиде да адресира различни методологии и услови кои ја дефинираат кураторската практика како канал за социјални и политички критики и како практика изразена како логичен континуитет во процесот на поттикнување на културните, како и социо-политичките промени во современото општество.

Симпозиумот е куриран, организиран и реализиран од страна на историчарката на уметност и кураторка Јованка Попова, и уметниците и коосновачите на Проектниот простор Прес ту егзит, Христина Иваноска и Јане Чаловски. 

CURATING EXCHANGE 5: The Institutional as Public

Symposium | The 5th International Symposium Curating Exchange  | The Institutional as Public | organized by press to exit project space | 22 September – 01 October, 2016

Curating Exchange is an annual symposium addressing local and regional need for an insightful and qualitative exchange of experience and knowledge in theoretical and artistic research, curatorial practice and education. The fifth edition is titled “The Institutional as Public” and welcomes Slovenian art historian and art theorist Beti Žerovc, Austrian curator, cultural theorist, urban researcher and writer Elke Krasny, and Macedonian Berlin-based visual artist and urban researcher Ivana Sidzimovska, who contribute a variaty of discoursive presentations and projects that question to what extent the institution, the public, and the artistic activity correspond to the ever-evolving concept of critical curating. The role and the increasing influence of the curator in context of cultural production in general, as well as the conditionality within and outside the institutional frame in particular, will be subjected to critical rethinking and analysis with each presentation and workshop session. The symposium will thus try to addresses the variety of methodologies and conditions that define the curatorial practice as a channel for social and political criticism and a practice expressed as a logical continuum in the processes of instigating cultural as well as socio-political change in contemporary society. 

The symposium is curated, organized and managed by art historian and curator Jovanka Popova, and artists and co-founders of press to exit project space, Hristina Ivanoska and Yane Calovski. 

Волфганг Обермаир: Презентација и разговор

Презентација и разговор со Волфганг Обермаир | во организација на Проектен простор Прес ту егзит | Клуб ГЕМ | 14 септември, 2016., 19.00-21.00 ч.

Прес ту егзит Ве поканува на презентација и отворена дискусија со визуелниот уметник од Австрија Волфганг Обермаир кој остварува едномесечен резиденциски престој во Скопје  како дел од програмата за уметничка размена WEST BALKAN CALLING.  Резиденцијата на Обермаир е организирана од < rotor > center for contemporary art (Грац, Австрија) во соработка со Прес ту егзит.

Во својата презентација Обермаир ќе даде увид во низа практики кои се резултат на неговиот уметнички ангажман во последните неколку години. Фокусот ќе биде ставен на колаборативни проекти и други уметнички активности, на кои тој гледа како на можен обид за  развој на субјективната практика во дискурзивни елементи меѓу уметниците и публиката. Акцент ќе биде ставен наконцептот на независни структури, посебно за оние кои имаат потенцијал да наметнат алтернатива на самата уметност. Дел од разговорот ќе биде претставен во форма на перформативна вежба  која тој, во рамките на овој резиденциски престој, ја развива во соработка со чешкиот уметник Jakub Vrba.

Wolfgang Obermair: Artist talk and conversation

Wolfgang Obermair: Artist talk and conversation | organized by press to exit project space | GEM Klub, Skopje | 14 September, 2016., 19.00 – 21.00h

press to exit project space is pleased to invite you to the presentation and open talk of Wolfgang Obermair, artist in residency at press to exit project space as part of the exchange program WEST BALKAN CALLING.

Visual artist Wolfgang Obermair will give an insight into a field of activities he was engaged in the recent years. The focus will be on collaborative projects and other art related activities, that he sees as a way to develop a subjective practise towards a discursive situation between artists and the public. Obermair is interested in independent structures especially, if they enforce an alternative for the art itself. Part of the talk will be a performative exercise he developed in a collaboration with the Czech artist Jakub Vrba within the residency.

Изложба / Fan Behavior and Art

Надворешни активности | Јане Чаловски  | групна изложба Passion: Fan Behavior and art”  | Kunstlerhaus Bethanien, Берлин | куратор: Christoph Tannert | изложбата ќе биде пoставена и во Kunsthaus im KunstKulturQuartier, Нимберг, Mùzeum Ludwig, Будимпешта, Hungaryand the Stadtgalerie, Киел | 9.08.2015 – 9. 09. 2016

Културата на младите вообичаено се манифестира на различни начини. Еден од нејзините најпривлечни форми на заедништво е фановството: младите чувствуват припадност кон субкултури чија кохезија се заснова првенствено на фиксација со спортски тим или популарна забава на пример (музика, филм, телевизија, интернет, дигитална култура, модата, литературата, стрипови) а се негува преку боди артот, забавите, движења или театарски перформанси и експериментални простори. Фановството не треба да се поистоветува со интересот нанормалнатапублика за попкултурата; Наместо тоа, таа се јавува во облик на нагласена форма на популарна култура и се обидува да се разликува од истата. Патем, многу малку визуелни уметници недвосмислено се опишуваат себе си како фанови на одредена група или стил на поп музиката.

Passion: Fan Behavior and art

External activity | Yane Calovski | exhibition “Passion: Fan Behavior and art”  | Kunstlerhaus Bethanien Berlin | curated by Christoph Tannert | the exhibition travels to the Kunsthaus im KunstKulturQuartier, Nuremberg, the Mùzeum Ludwig, Budapest, Hungaryand the Stadtgalerie, Kiel | 9.08.2015 – 9. 09. 2016

The exhibition “Passion: Fan Behaviour and Art” focuses on the realm of rock music. It explores fan behaviour bearing in mind that before the advent of the Internet and social media music fans communicated among each other by writing letters, exchanging pictures, designing posters, publishing magazines, taping concerts and radio broadcasts or decorating cassette covers, often interweaving rumours and fictional accounts with poems and declarations of love in an effort to keep the distance between artists and fans as small as possible.

Youth culture is known to manifest itself in a variety of ways. One of its most appealing forms of commonality is fandom: young people feeling aligned with any of the subcultures whose cohesion relies primarily on a fixation with a sports team or popular entertainment (music, film, TV, Internet, digital gaming culture, fashion, literature, comics) and is nurtured by body art, raves, moves or theatrical performances as experimental spaces. Fantum should not be equated with the interest of the “normal” public in pop culture; rather, it takes the shape of a heightened form of popular culture and seeks to differentiate itself. Incidentally, very few visual artists would unequivocally describe themselves as fans of a given band or style of pop music.