logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula

Bio

presstoexit / Bio

Еленa Тренчева

Еленa Тренчева (1980, Скопје) дипломирала на Катедрата за историја на уметност и археологија при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј”, во Скопје. Во 2012  магистрира на истата катедра, насока современа уметност. Била координатор на проектот "Кураторски преводи", организирана од страна на Центарот за визуелни и културни истражувања, Евро - Балкан институтот во Скопје (2007). Исто така, била ко-куратор на "Арт Дијалози" годишни изложби, организирани од страна на "Smart Media", а автор е и на неколку статии на уметнички публикации и каталози....

Elena Trencheva

Elena Trencheva (b.1980, Skopje, Macedonia) graduated from the Department of Art History and Archaeology at the University St. Cyril and Methodius in Skopje. In 2012 Elena completed an MA in Art History. She was coordinator of the project ``Curatorial Translation``, organized by the Center for Visual and Cultural Research, Euro-Balkan Institute for Social Sciences and Humanities Research in Skopje (2007). She also co-curated ``Art Dialogues`` annual exhibitions, organized by ``Smart Media``, and is an author of several articles reflecting on...

Јованка Попова

Јованка Попова (1980, Скопје) дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за Историја на уметноста и Археологија. Магистрант е на Институтот за Историја на уметноста, насока - современа уметност. На истиот институт, била ангажирана како демонстратор по предметот “Македонска современа уметност”. Соработувала на повеќе научни и истражувачки проекти од областа на историјата на уметноста. Учествувала на неколку меѓународни конференции и работилници (Deschooling Classroom, Скопје и Белград;  „Социјалните и духовните аспекти на материјалната култура”, Охрид; „Читање на градот: Урбан простор...

Jovanka Popova

Jovanka Popova (b.1980, Skopje, Macedonia) is an art historian and curator. She is postgraduate student at the Institute of History of Art and Archaeology, St. Cyril and Methodius University, Skopje. She has two years teaching experience as a younger assistant at the same institute. She has organized and co-curated number of contemporary art exhibitions and curatorial projects in Skopje (“Alarm Container”,  “Skopje Urban Stories: City Lab Project”, “Alarm 2:1”, performative event “5 minutes of independence”, curatorial project “Skopje: The Ultimate...

Велимир Жерновски

Велимир Жерновски (1981, Скопје) дипломирал на Факултетот за ликовни уметности, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје. Во моментов  тој е студент на постдипломски студии на Катедрата за културни студии на "Евро-Балкан " Институт за општествени и хуманистички истражувања во Скопје. Има остварено повеќе самостојни изложби во Македонија и странство: Њујорк (2010, 2012), Париз (2011), Виена (2009, 2011), Фрајбург (2009), Скопје (2006, 2007, 2010, 2012, 2013), има учествувано  во групни изложби во Словенија, Косово, Австрија, Германија, Холандија, Македонија, Турција и...

Velimir Zernovski

Velimir Zernovski (b. 1981, Skopje, Macedonia) graduated at the Faculty of Fine Arts, Ss. Cyril and Methodius University - Skopje. Currently, he is postgraduate student at the Department of Cultural Studies at “Euro-Balkan” Institute for Social Sciences and Humanities Research in Skopje. He realized solo exhibitions in Macedonia and abroad: New York (2010, 2012), Paris (2011), Vienna (2009, 2011), Freiburg (2009), Skopje (2006, 2007, 2010, 2012, 2013); he took part in group exhibitions in Slovenia, Kosovo, Austria, Germany, Netherlands, Macedonia,...