logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula

Author: admin

presstoexit / Articles posted by admin (Page 15)

МСУ има кози уши

Надворешни активности | куратор Ивана Васева | МСУ има козји уши, изложба/инсталација | Музеј на современа уметност, Скопје (permanent exhibition) | 22 февруари 2014 – (…)
 
Што е она што останува запаметено во самите ѕидови на Музејот на современа уметност во Скопје што не излегува на виделина? И што, после 44 години, овој музеј на солидарноста, „зграда поникната од толку единствена и благородна идеја“, како што вели Блаже Конески во својата реч при отворањето на зградата на 13 ноември, 1970 год. , денес ни говори?  

МСУ има кози уши

Надворешни активности | куратор Ивана Васева | МСУ има козји уши, изложба/инсталација | Музеј на современа уметност, Скопје (permanent exhibition) | 22 февруари 2014 – (…)
 
Што е она што останува запаметено во самите ѕидови на Музејот на современа уметност во Скопје што не излегува на виделина? И што, после 44 години, овој музеј на солидарноста, „зграда поникната од толку единствена и благородна идеја“, како што вели Блаже Конески во својата реч при...

Elena Trencheva

Elena Trencheva (b.1980, Skopje, Macedonia) graduated from the Department of Art History and Archaeology at the University St. Cyril and Methodius in Skopje. In 2012 Elena completed an MA in Art History. She was coordinator of the project ``Curatorial Translation``, organized by the Center for Visual and Cultural Research, Euro-Balkan Institute for Social Sciences and Humanities Research in Skopje (2007). She also co-curated ``Art Dialogues`` annual exhibitions, organized by ``Smart Media``, and is an author of several articles reflecting on...

Еленa Тренчева

Еленa Тренчева (1980, Скопје) дипломирала на Катедрата за историја на уметност и археологија при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј”, во Скопје. Во 2012  магистрира на истата катедра, насока современа уметност. Била координатор на проектот "Кураторски преводи", организирана од страна на Центарот за визуелни и културни истражувања, Евро - Балкан институтот во Скопје (2007). Исто така, била ко-куратор на "Арт Дијалози" годишни изложби, организирани од страна на "Smart Media", а автор е и на неколку статии на уметнички публикации и каталози....

Elena Trencheva

Elena Trencheva (b.1980, Skopje, Macedonia) graduated from the Department of Art History and Archaeology at the University St. Cyril and Methodius in Skopje. In 2012 Elena completed an MA in Art History. She was coordinator of the project ``Curatorial Translation``, organized by the Center for Visual and Cultural Research, Euro-Balkan Institute for Social Sciences and Humanities Research in Skopje (2007). She also co-curated ``Art Dialogues`` annual exhibitions, organized by ``Smart Media``, and is an author of several articles reflecting on...

Еленa Тренчева

Еленa Тренчева (1980, Скопје) дипломирала на Катедрата за историја на уметност и археологија при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј”, во Скопје. Во 2012  магистрира на истата катедра, насока современа уметност. Била координатор на проектот "Кураторски преводи", организирана од страна на Центарот за визуелни и културни истражувања, Евро - Балкан институтот во Скопје (2007). Исто така, била ко-куратор на "Арт Дијалози" годишни изложби, организирани од страна на "Smart Media", а автор е и на неколку статии на уметнички публикации и каталози....

Jovanka Popova

Jovanka Popova (b.1980, Skopje, Macedonia) is an art historian and curator. She is postgraduate student at the Institute of History of Art and Archaeology, St. Cyril and Methodius University, Skopje. She has two years teaching experience as a younger assistant at the same institute. She has organized and co-curated number of contemporary art exhibitions and curatorial projects in Skopje (“Alarm Container”,  “Skopje Urban Stories: City Lab Project”, “Alarm 2:1”, performative event “5 minutes of independence”, curatorial project “Skopje: The Ultimate...

Јованка Попова

Јованка Попова (1980, Скопје) дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за Историја на уметноста и Археологија. Магистрант е на Институтот за Историја на уметноста, насока - современа уметност. На истиот институт, била ангажирана како демонстратор по предметот “Македонска современа уметност”. Соработувала на повеќе научни и истражувачки проекти од областа на историјата на уметноста. Учествувала на неколку меѓународни конференции и работилници (Deschooling Classroom, Скопје и Белград;  „Социјалните и духовните аспекти на материјалната култура”, Охрид; „Читање на градот: Урбан простор...

Jovanka Popova

Jovanka Popova (b.1980, Skopje, Macedonia) is an art historian and curator. She is postgraduate student at the Institute of History of Art and Archaeology, St. Cyril and Methodius University, Skopje. She has two years teaching experience as a younger assistant at the same institute. She has organized and co-curated number of contemporary art exhibitions and curatorial projects in Skopje (“Alarm Container”,  “Skopje Urban Stories: City Lab Project”, “Alarm 2:1”, performative event “5 minutes of independence”, curatorial project “Skopje: The Ultimate...

Јованка Попова

Јованка Попова (1980, Скопје) дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за Историја на уметноста и Археологија. Магистрант е на Институтот за Историја на уметноста, насока - современа уметност. На истиот институт, била ангажирана како демонстратор по предметот “Македонска современа уметност”. Соработувала на повеќе научни и истражувачки проекти од областа на историјата на уметноста. Учествувала на неколку меѓународни конференции и работилници (Deschooling Classroom, Скопје и Белград;  „Социјалните и духовните аспекти на материјалната култура”, Охрид; „Читање на градот: Урбан простор...

Velimir Zernovski

Velimir Zernovski (b. 1981, Skopje, Macedonia) graduated at the Faculty of Fine Arts, Ss. Cyril and Methodius University - Skopje. Currently, he is postgraduate student at the Department of Cultural Studies at “Euro-Balkan” Institute for Social Sciences and Humanities Research in Skopje. He realized solo exhibitions in Macedonia and abroad: New York (2010, 2012), Paris (2011), Vienna (2009, 2011), Freiburg (2009), Skopje (2006, 2007, 2010, 2012, 2013); he took part in group exhibitions in Slovenia, Kosovo, Austria, Germany, Netherlands, Macedonia,...

Велимир Жерновски

Велимир Жерновски (1981, Скопје) дипломирал на Факултетот за ликовни уметности, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје. Во моментов  тој е студент на постдипломски студии на Катедрата за културни студии на "Евро-Балкан " Институт за општествени и хуманистички истражувања во Скопје. Има остварено повеќе самостојни изложби во Македонија и странство: Њујорк (2010, 2012), Париз (2011), Виена (2009, 2011), Фрајбург (2009), Скопје (2006, 2007, 2010, 2012, 2013), има учествувано  во групни изложби во Словенија, Косово, Австрија, Германија, Холандија, Македонија, Турција и...

Velimir Zernovski

Velimir Zernovski (b. 1981, Skopje, Macedonia) graduated at the Faculty of Fine Arts, Ss. Cyril and Methodius University - Skopje. Currently, he is postgraduate student at the Department of Cultural Studies at “Euro-Balkan” Institute for Social Sciences and Humanities Research in Skopje. He realized solo exhibitions in Macedonia and abroad: New York (2010, 2012), Paris (2011), Vienna (2009, 2011), Freiburg (2009), Skopje (2006, 2007, 2010, 2012, 2013); he took part in group exhibitions in Slovenia, Kosovo, Austria, Germany, Netherlands, Macedonia,...

Велимир Жерновски

Велимир Жерновски (1981, Скопје) дипломирал на Факултетот за ликовни уметности, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје. Во моментов  тој е студент на постдипломски студии на Катедрата за културни студии на "Евро-Балкан " Институт за општествени и хуманистички истражувања во Скопје. Има остварено повеќе самостојни изложби во Македонија и странство: Њујорк (2010, 2012), Париз (2011), Виена (2009, 2011), Фрајбург (2009), Скопје (2006, 2007, 2010, 2012, 2013), има учествувано  во групни изложби во Словенија, Косово, Австрија, Германија, Холандија, Македонија, Турција и...

АРХИВА-ЛИНКОВИ


Ada web

Ада е интернет страна која има за цел да овозможи полесен пристап и дијалог на визуелните уметници од различни провиниенции со интернет корисниците.

http://adaweb.walkerart.org/
nota/messages/read_ada.html


Aksioma –  Institute for Contemporary Arts

Институтот за современа уметност Аксиома е непрофитна културна институција со седиште во Љубљана. Во фокус на интерес на овој инситут се проектите кои ги аплицираат новите технологии со цел да се истражи и да се разговара за структурите на (пост)модерното општество.

http://www.aksioma.org/ …

ARCHIVES-LINKS


Ada web

Ada web is launched in 1995 and its goal is to provide visual artists, composers, movie directors, architects, etc,  a station where they could engage in a dialogue with internet users.

http://adaweb.walkerart.org/
nota/messages/read_ada.html


Aksioma –  Institute for Contemporary Arts

Aksioma Institurte for Contemporary Arts is a non-profit cultural institution based in Ljubljana, Slovenia, which is interested in projects that take advantage of new technologies in order to investigate and discuss the structures of (post)modern society. Aksioma concentrates on artistic production that explores social, political, aesthetic and ethical concerns.

АРХИВА-ЛИНКОВИ


Ada web

Ада е интернет страна која има за цел да овозможи полесен пристап и дијалог на визуелните уметници од различни провиниенции со интернет корисниците.

http://adaweb.walkerart.org/
nota/messages/read_ada.html


Aksioma -  Institute for Contemporary Arts

Институтот за современа уметност Аксиома е непрофитна културна институција со седиште во Љубљана. Во фокус на интерес на овој инситут се проектите кои ги аплицираат новите технологии со цел да се истражи и да се разговара за структурите на (пост)модерното општество.

<a...

ARCHIVES-LINKS


Ada web

Ada web is launched in 1995 and its goal is to provide visual artists, composers, movie directors, architects, etc,  a station where they could engage in a dialogue with internet users.

http://adaweb.walkerart.org/
nota/messages/read_ada.html


Aksioma -  Institute for Contemporary Arts

Aksioma Institurte for Contemporary Arts is a non-profit cultural institution based in Ljubljana, Slovenia, which is interested in projects that take advantage of new technologies in order to investigate and discuss the structures of...

ЛИТЕРАТУРА


Digital Culture


Aniko Imre, Identity Games, Globalisation and the transformation of Media Cultures in the New Europe
http://issuu.com/aniko_imre__identity_games__globali

Carolin Wiedemann, Soenke Zehle, Depletion Design A Glossary of Network Ecologies
http://issuu.com/carolinwiedemann_soenke_zehle_de

Christopher M. Kelty, Two Bits The Cultural Significance of Free Software
http://issuu.com/christopher_m._kelty__two_bits_the_

Franco Berardi (Bifo), After the Future
http://issuu.com/franco_berardi__bifo___after_the_fu

LITERATURE


Digital Culture


Aniko Imre, Identity Games, Globalisation and the transformation of Media Cultures in the New Europe
http://issuu.com/aniko_imre__identity_games__globali

Carolin Wiedemann, Soenke Zehle, Depletion Design A Glossary of Network Ecologies
http://issuu.com/carolinwiedemann_soenke_zehle_de

Christopher M. Kelty, Two Bits The Cultural Significance of Free Software
http://issuu.com/christopher_m._kelty__two_bits_the_

Franco Berardi (Bifo), After the Future
http://issuu.com/franco_berardi__bifo___after_the_fu